09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تقویت عصب"

داروی گیاهی تقویت عصب

گیاهان دارویی برای تقویت سیستم عصبی بسیار مفید هستند. سیستم عصبی ما در واقع رابط بین ذهن و بدن است. این سیستم به کمک انتقال دهنده های عصبی پیام های عصبی را از مغز و سلول های عصبی در محل سیناپس به سلول های عصبی یا عضلانی می...

Call Now Button