09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "توانبخشی"

 چه عواملی منجر به ضربه مغزی می شود؟

  متخصص مغز و اعصاب: اتفاقات زيادي مي تواند منجر به صدمه مغزی شود: ضربه به سر، افتادن، اصابت گلوله، سقوط با سرعت زياد، يا انفجار، دو نوع اصلي ضربه مغزي وجود دارند: صدمه مغزی باز در صدمه مغزي باز، تخريب توسط چيز هايي...

صدمه مغزی و حمايت از پروسه توانبخشی

  متخصص مغز و اعصاب:  براي درک بهتر صدمه مغزي و حمايت از پروسه توان بخشي فرد صدمه ديده،  بابد روي اطلاعات پايه تاکيد کرد تا از اين طريق به پرستاران و اعضاي جامعه که شامل معلمان و کارفرمايان بالقوه مي شوند کمک...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال