09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تورم مغز"

درمان خونریزی زیر عنکبوتیه (SAH)

خونریزی زیر عنکبوتیه یا SAH نوعی سکته مغزی است که می تواند در اثر ضربه به سر ایجاد شود. در بیماران بدون ضربه به سر، SAH بیشتر به دلیل آنوریسم مغزی ایجاد می شود. آنوریسم مغزی بالون شدن یک شریان در مغز است که می تواند پاره شود...

منظور از آسیب به سر چیست؟

آسیب به سر بسته زمانی اتفاق می‌افتد که فردی با سر خود به یک سطح سخت برخورد می‌کند یا زمانی که جسمی به سر برخورد می‌کند و به سر آسیب می‌زند، اما از جمجمه عبور نمی‌کند. شایع ترین علل آسیب سر بسته، افتادن، آسیب های ورزشی و...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال