09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تومورهای سرطانی"

تشخیص و درمان سرطان مغز (تومور مغزی)

تومورهای مغزی می توانند بدخیم (سرطانی) یا خوش خیم (غیر سرطانی) باشند. اما چه سرطانی باشند چه نباشند، اگر تومورهای مغزی به اندازه کافی بزرگ شوند که بر بافت های اطراف فشار بیاورند، می توانند بر عملکرد مغز تأثیر بگذارند....

متاستازهای مغزی چیست؟

متاستازهای مغزی تومورهای سرطانی در مغز هستند که از قسمت دیگری از بدن به مغز گسترش پیدا کرده اند. انواع سرطان هایی که معمولاً به مغز سرایت می کنند شامل سرطان های ریه، سینه، کلیه، کولورکتال و پوست (ملانوم)...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال