09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تومورهای سرطانی"

متاستازهای مغزی چیست؟

متاستازهای مغزی تومورهای سرطانی در مغز هستند که از قسمت دیگری از بدن به مغز گسترش پیدا کرده اند. انواع سرطان هایی که معمولاً به مغز سرایت می کنند شامل سرطان های ریه، سینه، کلیه، کولورکتال و پوست (ملانوم)...

Call Now Button