09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "توموگرافی (CT)"

توموگرافی (CT) مغز چیست؟

توموگرافی مغز  (ct) یک روش تصویربرداری تشخیصی غیر تهاجمی است که از اندازه‌گیری‌های ویژه اشعه ایکس برای تولید تصاویر افقی یا محوری (اغلب برش‌هایی) از مغز استفاده می‌کند. سی تی اسکن مغز می تواند اطلاعات دقیق تری را در مورد...

Call Now Button