09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تیک عصبی چیست؟"

درباره تیک عصبی بیشتر بدانید!

تیک عصبی را نباید نادیده گرفت و حتما نیاز است که برای درمان و برطرف کردن آن به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنیم. چرا که ممکن است این عارضه زمینه یک بیماری دیگری باشد. باید توجه داشت که هنگام روبه‌رو شدن با چنین مشکلی نباید...

درمان قطعی تیک عصبی!

تیک عصبی چیست؟ تیک‌ها، حرکات سریع و مکرر عضلانی هستند که منجر به تکان خوردن یا صداهای ناگهانی و غیرقابل کنترل می‌شوند. بیشتر افراد در طول زندگی‌شان حرکات اسپاسم مانندی را در ماهیچه‌های خاصی تجربه می‌کنند. این...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال