09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "تی او اس"

سندرم خروجی قفسه سینه (TOS) چیست؟

سندرم خروجی قفسه سینه یا تی او اس گروهی از اختلالات عصبی است و زمانی رخ می دهد که عروق خونی یا اعصاب در فضای بین استخوان ترقوه و اولین دنده (خروجی قفسه سینه) فشرده می شوند. این موضوع می تواند باعث درد شانه و گردن و بی حسی در...

Call Now Button