09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "جراحی شریان کاروتید"

بیماری شریان کاروتید چیست؟

بیماری شریان کاروتید وضعیتی است که می تواند خطر سکته مغزی را در افراد افزایش دهد. این زمانی اتفاق می افتد که رسوبات چربی به نام پلاک در داخل رگ های خونی به نام «شریان کاروتید» ایجاد شود. این ۲ رگ خونی اصلی هستند که خون را به...

Call Now Button