09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "جراحی صرع"

چه زمانی بیمار نیاز به جراحی صرع دارد؟

متخصص مغز و اعصاب: جراحی صرع روشی است که یک قسمت از مغز که باعث بروز صرع می‌شود پس از تعیین کردن با دستگاههای پیشرفته و دقیق برداشته خواهد شد یا آنکه پزشک به تغییر آن قسمت می‌‌پردازد. انجام جراحی صرع زمانی به یک روش...