09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "جلسه EEG"

چه زمانی برای سردرد، نوار مغز توصیه می شود؟

تشنج ناشی از میگرن یک عارضه نادر از میگرن با هاله است. که به عنوان میگرن اورا که باعث تشنج یا میگرن شده است نیز شناخته می شود. این مورد با سردرد یا میگرن ناشی از تشنج متفاوت است. زیرا میگرن است که باعث تشنج می شود ، نه چیزی...

Call Now Button