09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "جلوگیری از سرگیجه"

پیشگیری و درمان «سرگیجه»

سرگیجه احساس سرگردانی عدم تعادل یا سبکی سر است. ممکن است احساس کنید در شرف غش هستید یا اطرافتان در حال حرکت یا چرخش در اطراف شما است. هر دو احساس گاهی همراه با حالت تهوع یا استفراغ رخ می دهند. سرگیجه به تنهایی یک بیماری...

Call Now Button