09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "حافظه"

تاثیر مصرف میوه زغال اخته بر حافظه!

همه افراد در هر سنی می توانند فراموشی را تجربه کنند. با این حال، به طور معمول، مسائل مربوط به فراموشی مزمن و از دست دادن حافظه با افزایش سن شایع تر است. تغذیه برای حمایت از رشد سالم مغز در دوران کودکی و محافظت و حمایت از...

فعالیت دوباره بیمار مغز و اعصاب!

متخصص مغز و اعصاب: دستور العمل WHO، آموزش در اجتماع برای افراد معلول. «بسته آموزشی ۳۰، برای اعضا خانواده شخص معلول، کار آموزی شغلی» بر اهمیت کار برای افراد ناتوان تاکید میکند. این بسته آموزشی شامل پیشنهاداتی برای انواع...

Call Now Button