09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "حس دهلیزی"

فلج خواب چیست و چه درمانی دارد؟

فردی که دچار فلج شدگی در خواب باشد، هوشیاری کامل از اطراف دارد، ولی حس می کند، چیزی در حال فشار آوردن بر اوست و یا حتی چیزی دارد او را خفه می کند. همچنین ممکن است فلج خواب با توهم و حس ترس همراه باشد. به احساس عدم توانایی در...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال