09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "حمله پانیک"

عوارض بعد از حمله پانیک

حمله پانیک یک دوره ناگهانی ترس شدید است که در صورت عدم وجود خطر واقعی یا علت ظاهری، واکنش‌های فیزیکی شدیدی را ایجاد می‌کند. حملات پانیک می تواند بسیار ترسناک باشد. هنگامی که حملات پانیک رخ می دهد، ممکن است فکر کنید در حال...

Call Now Button