09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "خستگی"

علت خواب آلودگی و خستگی چیست ؟

  بسیاری از بیماران در هنگام مراجعه به پزشکان متخصص مغز و اعصاب این سوال را مطرح کره اند که چرا با وجود خستگی و خواب آلودگی خوابمان نمی برد؟ این سوال از آنجا که پاسخ علمی دارد در این مطلب به آن خواهیم پرداخت. انواع...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال