09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "خطرات اشعه ایکس"

اشعه ایکس جمجمه چیست؟

اشعه ایکس از پرتوهای انرژی الکترومغناطیسی نامرئی برای ایجاد تصاویری از جمجمه استفاده می کند. اشعه ایکس استاندارد به دلایل زیادی انجام می شود. از جمله: تشخیص تومور عفونت اجسام خارجی ی آسیب های استخوانی اشعه ایکس...

Call Now Button