09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "خوابیدن به پهلو"

طرز صحیح خوابیدن برای دیسک گردن

دیسک گردن، شرایطی است که گاهی ممکن است با درد زیادی همراه شود. این مشکل روش‌های درمانی مختلفی دارد که بسته به وخامت اوضاع ممکن است اتخاذ شوند، اما همواره اقدامات محافظتی وجود دارند که می‌توانند به روند درمان کمک کنند یا...

Call Now Button