09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "خواب آلودگی"

علت خواب آلودگی و خستگی چیست ؟

بسیاری از بیماران هنگام مراجعه به پزشکان متخصص مغز و اعصاب این سوال را مطرح کره اند که چرا با وجود خستگی و خواب آلودگی خوابمان نمی برد؟ این سوال از آنجا که پاسخ علمی دارد در این مطلب به آن خواهیم پرداخت. انواع خستگی و...

Call Now Button