09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "خواص درماني"

خواص درماني و تغذيه اي سيب زميني

  متخصص مغز و اعصاب: سيب زميني يک گياه يک ساله است که ما از غده هاي موجود در ريشه آن استفاده مي کنيم. زادگاه اوليه آن در آمريکاي جنوبي بوده و اولين بار توسط ميرزا ملکُم خان به ايران آورده شده است، براي همين در ابتدا به...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال