09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "خونریزی در مغز"

منظور از آسیب به سر چیست؟

آسیب به سر بسته زمانی اتفاق می‌افتد که فردی با سر خود به یک سطح سخت برخورد می‌کند یا زمانی که جسمی به سر برخورد می‌کند و به سر آسیب می‌زند، اما از جمجمه عبور نمی‌کند. شایع ترین علل آسیب سر بسته، افتادن، آسیب های ورزشی و...

Call Now Button