09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "خون"

علل افزایش گلبول‌های قرمز خون

متخصص مغز و اعصاب:  گلبول های قرمز خون که اریتروسیت نیز نامیده می شوند، توسط مغز استخوان تولید شده و وارد جریان خون می گردند. لذا افزایش تعداد گلبول های قرمز خون را اریتروسیتوز نیز می گویند. گلبول های قرمز خون، اکسیژن را...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال