09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "داروهای ضد درد"

داروهایی که باعث تشنج می شوند!

تشخیص صرع اغلب تنها بر پایه شواهد بالینى است. تشخیص افتراقى آن (جدول - تشخیص افتراقى تشنج -) شامل سنکوپ یا تشنج سایکوژنیک (تشنج کاذب) است. در معاینه بالینی، عفونت، تروما، توکسین‌ها، بیمارى‌هاى سیستمیک، اختلالات عصبى...

مضرات استفاده از داروی های اپیوئید

اپیوئیدها گروهی از داروهای قوی هستند که درد را تسکین می دهند. آنها قوی تر از داروهای ضد درد هستند که می توانید بدون نسخه بخرید. دلیل تجویز مواد افیونی توسط پزشکان مواد افیونی برای درمان درد در افرادی که مبتلا به...

Call Now Button