09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "داروهای مخدر"

مضرات استفاده از داروی های اپیوئید

اپیوئیدها گروهی از داروهای قوی هستند که درد را تسکین می دهند. آنها قوی تر از داروهای ضد درد هستند که می توانید بدون نسخه بخرید. دلیل تجویز مواد افیونی توسط پزشکان مواد افیونی برای درمان درد در افرادی که مبتلا به...

Call Now Button