09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "داروی سنتی میگرن"

بهترین دارو برای درمان میگرن!

دکتر بتول دادخواه: اگر میگرن دارید یا در خانواده شما سابقه خانوادگی میگرن وجود دارد، متخصص متخصص مغز و اعصاب، احتمالاً میگرن را بر اساس سابقه پزشکی، علائم و معاینه فیزیکی و عصبی تشخیص خواهد داد. اگر وضعیت میگرن شدید...

Call Now Button