09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "داپلر ترانس کرانیال چیست؟"

آزمایش داپلر ترانس کرانیال (TCD)

سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال (TCD) یک آزمایش بدون درد است که از امواج صوتی برای تشخیص مشکلات پزشکی که بر جریان خون در مغز تأثیر می گذارد، استفاده می کند. می‌تواند سکته مغزی ناشی از لخته‌های خون، تنگ شدن بخش‌های رگ‌های...

Call Now Button