09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "دردهای میگرنی"

چه عواملی باعث میگرن می شود؟

باید توجه داشت که هر سر درد شدیدی میگرن نیست. میگرن در حقیقت تغییرات فیزیولوژیکی در مغز است که باعث ایجاد درد مشخص و با علائم خاصش می شود. پس تشخیص این بیماری بر عهده ی پزشک بوده و هر سر درد شدیدی میگرن نیست. میگرن اغلب به...

Call Now Button