09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درد ستون فقرات"

درمان درد ستون فقرات

درد هر یک از مهره های ستون فقرات انسان نشانه ای از وجود اختلال در یکی از اعضای بدن است که با شناخت هریک از این دردها می توان مشکل و درد مهره ها را بهتر درمان کرد. ساختار ستون فقرات ستون فقرات یک ساختار انباشته از...

تشخیص و درمان درد ستون فقرات

به طور معمول علت درد پایین کمر و ستون فقرات، رگ به رگ شدن و کشیدگی عضله‌ کمر است. قسمت صدری ستون فقرات نیز یکی از نواحی است که درد ستون فقرات در آنجا احساس می‌شود، ولی به خاطر اینکه این ناحیه بسیار سخت‌تر و محکم‌تر از...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال