09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درد عصب"

از علائم تا درمان نورالژی پس سری!

نورالژی (Neuralgia) نوعی عارضه عصبی ناشی از آسیب و تحریک عصب است که اغلب با درد شدید و تیر کشنده شناخته می شود. در تعریف دیگر؛ نورالژی به درد سوزنده و اغلب شدیدی گفته می شود که به دلیل آسیب و تحریک عصبی رخ می دهد و ممکن است هر...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال