09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درد مفصل گیجگاهی"

اختلال مفصل گیجگاهی فکی!

مفصل تمپورومندیبولار  به اختصار (TMJ) یا مفصل گیجگاهی فکی یک مفصل گوی مانند است که استخوان فک پایین را به استخوان گیجگاهی جمجمه متصل می کند. مفصل گیجگاهی فکی دقیقا جلوی گوش در دو سمت سر قرار دارد و توسط ماهیچه ها و رباط...

Call Now Button