09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درد پشت سر"

پیشگیری و درمان درد پشت سر

سردردهای تنشی شایع ترین علت درد در پشت سر است. سردرد می تواند دلیل اصلی درد باشد یا اینکه نشانه ثانویه مشکلاتی باشد که در سایر بخش های بدن دیده می شود. همیشه توضیح دقیقی برای چرایی وجود سردردهای اولیه وجود ندارد و علت و...

پیشگیری و درمان درد پشت سر

سوالات زیادی در مورد سردرد برای بیماران پیش می آید که چرا سردرد پشت سر دارند، چه عواملی باعث سردرد می شود و چه راهی برای درمان آن وجود دارد؟  باید توجه داشته باشید که سردرد به تنشی، خوشه ای، برگشتی و میگرنی تقسیم می شود. و...