09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درد کمر"

درمان درد سیاتیک

درد سیاتیک دردی است که در مسیر عصب سیاتیک به وجود می آید. یعنی از کمر به باسن، پشت ران و پشت و یا خارج ساق پا احساس می شود. معمولاً، درد سیاتیک یک طرفه است، اما می تواند دو طرفه هم باشد.  باید اضافه کرد که درد سیاتیک می...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال