09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان اسپاسم"

علت اسپاسم عضلات چیست؟

گرفتگی یا اسپاسم عضلات، انقباض شدید و غیر ارادی یک عضله است. این گرفتگی همراه با درد شدیدی همراه است که در محل عضله احساس می شود. انقباض دردناک عضله ممکن است چند ثانیه طول کشیده و برطرف شود و یا ممکن است تا ۲۰  دقیقه به طول...

Call Now Button