09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان انحراف ستون فقرات"

انحراف ستون فقرات یا «اسکولیوز»

اصولی ترین راه برای درمان موفقیت آمیز یک بیماری بررسی علت آن است. به عبارت دیگر هنگامی که شما دچار سردرد هستید، علت سردرد کمبود آسپرین نیست! مصرف آسپرین صرفاً سیگنال‌های ارسال درد را مسدود می‌کند؛ درست همانطور که...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال