09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان بیماری های مغز"

درباره ویژگی های یک متخصص مغز و اعصاب!

پزشک متخصص مغز و اعصاب در تشخیص و درمان بیماری های مغز و اعصاب مهارت دارند و مشکلات جسمی و روانی بیماران مغز و اعصاب را برطرف می کنند. اما در این میان ممکن است این سوال مطرح شو که یک متخصص مغز و اعصاب می بایست دارای چه...