09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان تومور بدخیم"

کشف واکسن تومور بدخیم

سالانه تنها در آلمان حدود ۷۵۰۰ نفر به تومور مغزی مبتلا می شوند. در مبارزه در برابر سرطان، شاید واکسین های درمانی ضد تومور بتوانند مؤثر واقع شوند. یکی از واکسین های که هدفمندانه بر تومورها حمله ور می شود، امید دهنده...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال