09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان تومور کاذب مغزی"

تومور کاذب مغزی چیست؟

تومور کاذب مغزی یک بیماری در جمجمه است. مایع مغزی نخاعی (CSF) بیش از حد در جمجمه جمع شده و فشار ایجاد می کند. با این حال، به این معنی نیست که شما تومور دارید. به آن فشار خون داخل جمجمه ایدیوپاتیک، فشار خون خوش خیم داخل جمجمه...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال