09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان تیک عصبی"

درباره تیک عصبی بیشتر بدانید!

تیک عصبی را نباید نادیده گرفت و حتما نیاز است که برای درمان و برطرف کردن آن به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنیم. چرا که ممکن است این عارضه زمینه یک بیماری دیگری باشد. باید توجه داشت که هنگام روبه‌رو شدن با چنین مشکلی نباید...

پیشگیری و درمان تیک عصبی!

تیک‌ها، حرکات سریع و مکرر عضلانی هستند که منجر به تکان خوردن یا صداهای ناگهانی و غیرقابل کنترل می‌شوند. بیشتر افراد در طول زندگی‌شان حرکات اسپاسم مانندی را در ماهیچه‌های خاصی تجربه می‌کنند. این حرکات، که تحت...

Call Now Button