09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان خونریزی مغزی"

هنگام خونریزی مغزی چه اتفاقی می افتد؟

زمانی که بر اثر یک تروما خونریزی اتفاق می افتد این خونریزی بر روی بافت های اطراف پخش شده و تورم ایجاد می شود که به آن در اصطلاح ادم گفته می شود، خون جمع شده در یک توده به نام هماتوم جمع می شوند ، هماتوم خونرسانی به سلولهای...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال