09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان دارویی مفاصل"

ارتباط درد مفاصل و استرس و اضطراب

احساس درد در مفاصل با افزایش سن یک امر طبیعی است. درد مفاصل می تواند در نتیجه آسیب های ورزشی یا تمرینی نیز شکل بگیرد. با این وجود، سلامت روان شما نیز می تواند بر سلامت مفاصل تاثیرگذار باشد. محققان کشف کرده اند که رابطه...

Call Now Button