09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان درد عصبی"

تشخیص و درمان دردهای عصبی

به طور معمول دردهای عصبی از فردی به فرد دیگر متفاوت است. اصطلاحاتی مانند احساس فرو رفتن چاقو در بدن، سوزش، سوزن سوزن شدن، نیش خوردن و توضیحات دیگر برای تعریف درد استفاده می شوند. درد عصبی که به نام درد نوروپاتیک نیز...

Call Now Button