09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان درد فقرات"

تشخیص و درمان درد ستون فقرات

به طور معمول علت درد پایین کمر و ستون فقرات، رگ به رگ شدن و کشیدگی عضله‌ کمر است. قسمت صدری ستون فقرات نیز یکی از نواحی است که درد ستون فقرات در آنجا احساس می‌شود، ولی به خاطر اینکه این ناحیه بسیار سخت‌تر و محکم‌تر از...

Call Now Button