درمان دیستونی

تزریق بوتاکس درمان دیستونی گردن!

دیستونی گردن یا تورتیکولی اسپازمودیک، وضعیتی است که در آن عضلات گردن به طور غیرارادی منقبض می‌شوند و در نتیجه سر بیمار به یک طرف خم شده یا می‌چرخد. دیستونی...

Call Now Button