09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان سندرم سگاوا"

پیشگیری و درمان سندرم سگاوا

سندرم سگاوا نوعی بیماری است که به علت نقص در انتقال عصبی ایجاد می‌شود که تحت عنوان دیستونی واکنشی دوپا نیز شناخته می‌شود و شامل انقباضات غیرارادی عضلانی، لرزش و سایر حرکات غیرقابل کنترل می‌باشد. ویژگی‌های این سندرم...

Call Now Button