09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان سندروم تونل"

تشخیص و درمان سندروم تونل کارپال

یکی از سه عصب اصلی که وظیفه انتقال پیام از اندامهای فوقانی به نخاع و سپس مغز را بر عهده دارند عصب مدین می باشد. این عصب در طول مسیر خود در اندام فوقانی از مچ دست و از کنار بافت‌هایی نظیر تاندونهای عضلات و لیگامانها عبور...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال