09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان فتق"

تشخیص و درمان فتق یا پارگی دیسک کمر

در هر سطح ستون فقرات و در مجاورت هر دیسک، یک ریشه عصبی از سوراخ بین مهره ای سمت راست و یک ریشه عصبی دیگر از سوراخ بین مهره ای سمت چپ از نخاع خارج می شوند و به داخل اندامهای تحتانی شما گسترش پیدا می‌کنند. نخاع و اعصاب نخاعی...

Call Now Button