09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان فلج بلز"

فلج بلز یا فلج یک طرف صورت چیست؟

فلج بلز یا فلج یک طرف صورت وضعیتی است که باعث ضعیف شدن یا افتادگی یک طرف صورت فرد می شود. این موضوع می تواند زمانی اتفاق بیفتد که یکی از اعصاب مغزی (زوج هفت) که ماهیچه های صورت را کنترل می کند آسیب ببیند یا از کار بیفتد. آسیب...

Call Now Button