09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان قطعی صرع"

آیا صرع و تشنج درمان قطعی دارند؟

تاکنون هیچ گونه درمانی در جهان برای صرع پیدا نشده است و داروی های تولید شده در سطح بین الملل تا به حال درمانگر نبوده اند. آشنایی با بیماری صرع برای اینکه بهتر با این بیماری آشنا شوید در ابتدای مطلب مروری بر تعریف...

Call Now Button