09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان قطعی صرع"

درمان قطعی صرع و تشنج وجود ندارد

تاکنون هیچ گونه درمانی در جهان برای صرع پیدا نشده است و داروی های تولید شده در سطح بین الملل تا به حال درمانگر نبوده اند. آشنایی با بیماری صرع برای اینکه بهتر با این بیماری آشنا شوید در ابتدای مطلب مروری بر تعریف...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال