09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان مننژیوم"

علائم، تشخیص و درمان مننژیوم

مننژیوم ها تومورهای مغزی هستند که در مننژها ایجاد می شوند، بافتی که مغز و نخاع را احاطه کرده و از آن محافظت می کند. اگرچه بیشتر مننژیوم ها سرطانی نیستند، اما این تومورها می توانند با رشد و فشار بر قسمت های مهم مغز یا نخاع...

Call Now Button