09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان های ام اس"

بهترین داروهای بیماری ام اس

دکتر بتول دادخواه: درمان های فعلی برای ام اس بیشتر برای تعدیل یا سرکوب واکنش های التهابی این بیماری طراحی شده اند. این درمان ها در مراحل اولیه بیماری ام اس عودکننده-روکش کننده موثرتر هستند. چهار نوع ام اس عبارتند از: ...

Call Now Button