09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "درمان وسواس فکری"

درباره وسواس فکری چه می دانید؟

وسواس فکری و عملی یک اختلال روانی است که در آن فرد افکار خاصی را به‌طور مکرر تجربه می‌کند. فردی که دچار اختلال وسواس فکری و عملی می‌شود نیاز به انجام مکرر اعمال خاصی را در خود احساس می‌کند تا به حدی که باعث پریشانی یا...

Call Now Button